ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านการแพทย์

ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด ดำเนินการโดยทีมงานที่มีความชำนาญในด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์มากกว่า 20 ปี นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านการแพทย์ ได้คุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมด้วยบริการหลังการขายด้วยทีมช่างที่มีความรู้ ความชำนาญ อีกทั้งมีนโยบาย Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเชื่อมข้อมูล IT ทางการแพทย์เข้ากับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล รวมถึงพัฒนาระบบตู้กดบัตรคิวและตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ