SOCIAL MEDIA MANAGEMENT PRICING

แพ็กเกจนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำการตลาดออนไลน์บนเฟสบุค เริ่มตั้งแต่กระบวนการทำคอนเทนต์โดยการเลือกสรรคำที่เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ การเลือกใช้ Artwork ที่เหมาะกับเทรนด์ในปัจจุบัน ประกอบกันเป็นวางแผนคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ

PACKAGE 1

Starter
 • โซเชียลมีเดียโพส เฟสบุค อินสตาแกรม
 • ผู้เขียน / ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • โซเชียลมีเดียโพส 5 ครั้ง/เดือน
 • อัฟเดทรูปภาพปก 1 ครั้ง/เดือน
 • การวางแผนทำการตลาดในสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ติดตามผลเป็นประจำ
 • รายงานผลทุกเดือน
 • บริหารภาพลักษณ์/ชื่อเสียงบนสื่อออนไลน์
 • บริหารโฆษณา

PACKAGE 2

Business
 • โซเชียลมีเดียโพส เฟสบุค อินสตาแกรม
 • ผู้เขียน / ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • โซเชียลมีเดียโพส 10 ครั้ง/เดือน
 • อัฟเดทรูปภาพปก 1 ครั้ง/เดือน
 • การวางแผนทำการตลาดในสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ติดตามผลเป็นประจำ
 • รายงานผลทุกเดือน
 • บริหารภาพลักษณ์/ชื่อเสียงบนสื่อออนไลน์
 • บริหารโฆษณา
TOP SALE

PACKAGE 3

PREMIUM
 • โซเชียลมีเดียโพส เฟสบุค อินสตาแกรม
 • ผู้เขียน / ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ดูแลบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • โซเชียลมีเดียโพส 15 ครั้ง/เดือน
 • อัฟเดทรูปภาพปก 1 ครั้ง/เดือน
 • การวางแผนทำการตลาดในสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ติดตามผลเป็นประจำ
 • รายงานผลทุกเดือน
 • บริหารภาพลักษณ์/ชื่อเสียงบนสื่อออนไลน์
 • บริหารโฆษณา

เลือกบริการนี้ของเรา