Case Studies

Case Study การทำ SEO อย่างง่ายสำหรับมือใหม่

การทำ SEO นั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆคือการทำ SEO On-Page หรือการปรับแต่งภายในเว็บไซต์ของ และ SEO Off-Page คือการใช้เครื่องมือหรือสิ่งต่างๆนอกเว็บไซต์ในการช่วยให้เว็บไซต์มีอันดับสูงขึ้น ซึ่งใน Case Study นี้ เราจะเน้นไปที่ SEO On-Page Singsangnapa.com เป็นเว็บไซต์ WordPress ขายกรอบพระเลี่ยมทอง ซึ่งตัวเว็บไซต์ใหม่ ไม่มีการปรากฏบนผลการค้นหาของ Google โดยสิ่งแรกที่ทีมงานทำคือเตรียมความพร้อมเว็บไซต์สำหรับการเปิดตัวบนผลการค้นหาครั้งแรก โดยเน้นไปที่ Google เครื่องมือค้นหาอันดับหนึ่งในประเทศไทย โดยเป้าหมายหลักคือการติดหน้าแรกของคำค้นหา “กรอบพระเลี่ยมทอง” และ “กรอบพระทองคำ” ซึ่งถือว่าเป็นคำที่มีการแข่งขันไม่สูง คู่แข่งน้อย สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำอันดับเลยคือเนื้อหา ดั่งที่พูดกันติดปากว่า Content is the King ซึ่งโดยรวม เว็บไซต์มีเนื้อหาตรงกับคำค้นหาทั้งสองคำอยู่แล้ว แต่ยังมีความเข้มข้นของคีย์เวิร์ดไม่มาก ทางทีมงาน Ariomaketing จึงเพิ่มเนื้อหาบางส่วนซึ่งช่วยให้เรื่องการให้ข้อมูลแนะนำบริษัทและยังช่วยในเรื่องของ Keyword Density (ความเข้าข้นของคีย์เวิร์ด) อีกด้วย ซึ่งหากสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาตรงกับสิ่งที่เว็บไซต์เรานำเสนอ ถือว่าเราประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่ง นอกจากเรื่องเนื้อหาแล้ว […]

Vanich Group

เรียนคุณสุทธิพงษ์เนื่องด้วยทาง Google Team ให้ทาง ArioMarketing คัดเลือกลูกค้าที่เป็นลูกค้า VIP หรือลูกค้าที่ดีที่สุดของ ArioMarketing ทางเราใคร่ขอความอนุเคาระห์ จากคุณสุทธิพงษ์ ตอบคำถามที่แนบมาด้านล่างเพื่ อนำไปประกอบบทสัมภาษณ์ ของทางเราค่ะ 1. งบโฆษณาทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปยั งช่องทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ  (SEO, SEM, Display, Social, Direct digital) คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการทำโ ฆษณาแบบอื่นๆ(ซึ่งการทำโฆษณาอาจจะทำได้ หลายช่องทาง ทั้งออกบูท, ขายตรง หรือลงนิตยสาร จากการทำโฆษณาทุกช่องทาง ช่องทางออนไลน์คิดเป็นกี่เปอร์เ ซ็นต์ของการทำโฆษณาทั้งหมด) คุณสุทธิพงษ์ : คิดเป็นประมาณ 60% 2. งบโฆษณาทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปยัง การสร้างเนื้อหา contents หรือการจ้าง Serviec อื่นๆอย่างเช่น จัดจ้างผู้ทำเว็บไซต์, จัดจ้างผู้ทำ VDO, จัดจ้างถ่ายภาพเพื่อใช้ในการโฆษ ณา เป็นต้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ คุณสุทธิพงษ์ : ไม่ถึง 5% 3. งบประมาณทั้งหมดที่ใช้จ่ายไปกับ Google (เฉพาะที่จ่ายค่าโฆษณาให้กับ Google เท่านั้น) คิเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการทำกา […]