Package 1

ราคาเริ่ม ฿ 10,000

 • ติดอันดับ 1-20
 • คีย์เวิร์ดสูงสุด 1 คำ *)
 • หากไม่ติดอันดับ คืนเงินสูงสุด 40% *)
 • เห็นผลภายใน 6 เดือน *)
 • ค่าดูแลเพื่อรักษาอันดับ 1,500 บาทต่อเดือน
 • ON-SITE SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์
 • วิเคราะห์และวิจัยคีย์เวิร์ด
 • ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • Meta-Data Optimization
 • URL Optimization
 • Tags & Image Optimization
 • เพิ่ม Internal Links
 • Sitemap
 • OFF-SITE SEO
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Google Business Listing
 • Social Media Integration
 • Blogging
 • Link Building
 • Forum
 • ค้าหา error 404 links
 • เขียนเนื้อหาเพิ่ม
 • ตรวจสอบความเข้มข้นของคีย์เวิร์ด
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ฟรีค่าบริการการจัดการโฆษณา Google Adwords (ค่าโฆษณาไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ส่งรายงานทุกเดือน

Package 2

ราคาเริ่ม ฿ 15,000

 • ติดอันดับ 1-10
 • คีย์เวิร์ดสูงสุด 1 คำ *)
 • หากไม่ติดอันดับ คืนเงินสูงสุด 40% *)
 • เห็นผลภายใน 9 เดือน *)
 • ค่าดูแลเพื่อรักษาอันดับ 1,500 บาทต่อเดือน
 • ON-SITE SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์
 • วิเคราะห์และวิจัยคีย์เวิร์ด
 • ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • Meta-Data Optimization
 • URL Optimization
 • Tags & Image Optimization
 • เพิ่ม Internal Links
 • Sitemap
 • OFF-SITE SEO
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Google Business Listing
 • Social Media Integration
 • Blogging
 • Link Building
 • Forum
 • ค้าหา error 404 links
 • เขียนเนื้อหาเพิ่ม 1 เนื้อหา
 • ตรวจสอบความเข้มข้นของคีย์เวิร์ด
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ฟรีค่าบริการการจัดการโฆษณา Google Adwords (ค่าโฆษณาไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ส่งรายงานทุกเดือน

Package 3

ราคาเริ่ม ฿ 20,000

 • ติดอันดับ 1-10
 • คีย์เวิร์ดสูงสุด 2 คำ *)
 • หากไม่ติดอันดับ คืนเงินสูงสุด 40% *)
 • เห็นผลภายใน 9 เดือน *)
 • ค่าดูแลเพื่อรักษาอันดับ 2,000 บาทต่อเดือน
 • ON-SITE SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์
 • วิเคราะห์และวิจัยคีย์เวิร์ด
 • ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • Meta-Data Optimization
 • URL Optimization
 • Tags & Image Optimization
 • เพิ่ม Internal Links
 • Sitemap
 • OFF-SITE SEO
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Google Business Listing
 • Social Media Integration
 • Blogging
 • Link Building
 • Forum
 • ค้าหา error 404 links
 • เขียนเนื้อหาเพิ่ม 2 เนื้อหา
 • ตรวจสอบความเข้มข้นของคีย์เวิร์ด
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ฟรีค่าบริการการจัดการโฆษณา Google Adwords (ค่าโฆษณาไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ส่งรายงานทุกเดือน

Package 4

ราคาเริ่ม ฿ 30,000

 • ติดอันดับ 1-5
 • คีย์เวิร์ดสูงสุด 3 คำ *)
 • หากไม่ติดอันดับ คืนเงินสูงสุด 40% *)
 • เห็นผลภายใน 12 เดือน *)
 • ค่าดูแลเพื่อรักษาอันดับ 3,000 บาทต่อเดือน
 • ON-SITE SEO
 • วิเคราะห์เว็บไซต์
 • วิเคราะห์และวิจัยคีย์เวิร์ด
 • ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • Meta-Data Optimization
 • URL Optimization
 • Tags & Image Optimization
 • เพิ่ม Internal Links
 • Sitemap
 • OFF-SITE SEO
 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Google Business Listing
 • Social Media Integration
 • Blogging
 • Link Building
 • Forum
 • ค้าหา error 404 links
 • เขียนเนื้อหาเพิ่ม 3 เนื้อหา
 • ตรวจสอบความเข้มข้นของคีย์เวิร์ด
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ฟรีค่าบริการการจัดการโฆษณา Google Adwords (ค่าโฆษณาไม่เกิน 20,000 บาท)
 • ส่งรายงานทุกเดือน
หมายเหตุ:

จำนวนคีย์เวิร์ดสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มได้ ราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก/ง่ายของการแข่งขัน การรับประกันการคืนเงินแต่ละแพคเกจจะแตกต่างกัน โดยเราจะมีการรับประกันการคืนเงินสูงสุด 40% ของการจ่ายเงินสำหรับทุกแพคเกจ หากคุณไม่เห็นผลลัพธ์ตามเป้าหลังจากผ่านระยะเวลาที่กำหนด และเราแนะนำให้คุณรักษาอันดับไว้บน Google หลังจากติดอันดับแล้วซึ่งราคาขึ้นอยู่กับแพคเกจที่คุณเลือก