ราคา WEBSITE

แพ็กเกจออกแบบเว็บไซต์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีหลากหลายแพ็กเกจให้เลือก เริ่มตั้งแต่ เว็บไซต์พื้นฐาน 1 หน้า ไปจนถึง 30 หน้า ในราคาที่สมเหตุสมผล

Service A

One Page Design
 • 1 ภาษา – 5 เมนู
 • ออกแบบ 1 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission
 • Social Media Integration
 • 1 Contact Email
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

Service B

Up to 10 Pages
 • 1 ภาษา – 5 เมนู
 • ออกแบบ 1 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission
 • Social Media Integration
 • 1 Contact Email
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

Service C

Up to 20 Pages
 • 1 ภาษา – 10 เมนู
 • ออกแบบ 2 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission
 • Social Media Integration
 • 1 Contact Email
 • ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

Service D

Up to 30 Pages
 • 1 ภาษา – 10 เมนู
 • ออกแบบ 4 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • Logo & Template Custom
 • Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission
 • Social Media Integration
 • 1 Contact Email
 • ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

เลือกบริการนี้ของเรา