แพคเกจ 1

เว็บไซต์ 1-10 หน้า
10,000 ฿
 • ลดขนาดไฟล์และปรับแต่ง CSS, JS และ HTML
 • Defer parsing of JavaScript
 • ลดจำนวน redirects
 • ปรับแต่งระบบ cache
 • เปิดใช้งาน gzip compression
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ปรับขนาดรูปภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
 • บีบไฟล์ให้เล็กลง
 • เพิ่มคำค้นหาในหน้าหลัก
 • ปรับแต่งโครงสร้าง URL
 • เปลี่ยน Meta Titles & Meta Descriptions
 • ตั้งชื่อแต่ละหน้าของเว็บไซต์
 • เพิ่ม Internal Links
 • เพิ่ม Anchor Text
 • สร้างและส่ง Site Map
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Analytics

แพคเกจ 2

เว็บไซต์ 11-20 หน้า
15,000 ฿
 • ลดขนาดไฟล์และปรับแต่ง CSS, JS และ HTML
 • Defer parsing of JavaScript
 • ลดจำนวน redirects
 • ปรับแต่งระบบ cache
 • เปิดใช้งาน gzip compression
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ปรับขนาดรูปภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
 • บีบไฟล์ให้เล็กลง
 • เพิ่มคำค้นหาในหน้าหลัก
 • ปรับแต่งโครงสร้าง URL
 • เปลี่ยน Meta Titles & Meta Descriptions
 • ตั้งชื่อแต่ละหน้าของเว็บไซต์
 • เพิ่ม Internal Links
 • เพิ่ม Anchor Text
 • สร้างและส่ง Site Map
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Analytics

แพคเกจ 3

เว็บไซต์ 21-40 หน้า
20,000 ฿
 • ลดขนาดไฟล์และปรับแต่ง CSS, JS และ HTML
 • Defer parsing of JavaScript
 • ลดจำนวน redirects
 • ปรับแต่งระบบ cache
 • เปิดใช้งาน gzip compression
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ปรับขนาดรูปภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
 • บีบไฟล์ให้เล็กลง
 • เพิ่มคำค้นหาในหน้าหลัก
 • ปรับแต่งโครงสร้าง URL
 • เปลี่ยน Meta Titles & Meta Descriptions
 • ตั้งชื่อแต่ละหน้าของเว็บไซต์
 • เพิ่ม Internal Links
 • เพิ่ม Anchor Text
 • สร้างและส่ง Site Map
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Analytics

แพคเกจ 4

เว็บไซต์ 41 หน้าขึ้นไป
25,000+ ฿
 • ลดขนาดไฟล์และปรับแต่ง CSS, JS และ HTML
 • Defer parsing of JavaScript
 • ลดจำนวน redirects
 • ปรับแต่งระบบ cache
 • เปิดใช้งาน gzip compression
 • เพิ่มคะแนนความเร็วของเว็บไซต์
 • ปรับขนาดรูปภาพโดยไม่ลดคุณภาพ
 • บีบไฟล์ให้เล็กลง
 • เพิ่มคำค้นหาในหน้าหลัก
 • ปรับแต่งโครงสร้าง URL
 • เปลี่ยน Meta Titles & Meta Descriptions
 • ตั้งชื่อแต่ละหน้าของเว็บไซต์
 • เพิ่ม Internal Links
 • เพิ่ม Anchor Text
 • สร้างและส่ง Site Map
 • ติดตั้ง Google Search Console
 • ติดตั้ง Google Analytics

*หมายเหตุ

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละเว็บไซต์ และอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้พัฒนาเว็บไซต์

หรือแค่กรอกข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ เราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุด