https://chatanyong.com/

ด้วยความต้องการที่อยากให้ลูกค้าชื่นชอบเครื่องดื่มสุขภาพอย่าง ชา จึงทำให้เกิด ธุรกิจชาตันหยงขึ้น เเละ ปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นเเละพัฒนา สูตรเครื่องดื่ม กว่า 100 เมนูเเละ เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้