อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยประสานข้อมูลเชิงลบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของการแผ่รังสีที่ผิดธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้จะปฎิวัคิให้ผู้ใช้มีการป้องกันคลื่น Electro smog ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและปรับคลื่นสมดุลให้กับร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น