ธุรกิจ

โซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการด้านอุตสาหกรรมของคุณรวมถึงเครื่องมือวัดและชิ้นส่วนระบบควบคุมเครื่องมือวัด เพื่อสนับสนุนระบบคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริษัท ของเรามีพนักงานที่มีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีในด้านการขายวิศวกรระบบ / แอพพลิเคชั่น