ธุรกิจ

http://www.tigergroups.com/

กลุ่มบริษัท ไทเกอร์ กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจก่อสร้าง เมื่อปี 2514 ในปัจจุบัน จดทะเบียนในนาม บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทั่วประเทศ ตั้งแต่งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบ จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญการ