ไลฟ์สไตล์

Thai Temple Stay เป็นผู้สอนการทำสมาธิที่มีประสบการณ์และเป็นพระผู้สอนศาสนาของวัดพระธรรมกาย