ผลิตภัณฑ์ ปรุงและประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

บริษัท ไทยนิวทริชั่นเทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาและจำหน่ายสินค้าภายใต้ เค-ดีแคร์ แบรนด์ (KD-Care Brand) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มีโรคประจำตัว รวมถึงบุคคลที่ต้องการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสม่ำเสมอ เรายังได้มีการนำเทคโนโลยีและความรู้จากทางประเทศญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย “อาหารสุขภาพ