ธุรกิจ

https://techtirethailand.com/

TECH คือผู้นำด้านการการปะซ่อมยางระดับโลกที่ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมยางด้วยการคิดค้นเทคโนโลยีการขึ้นรูปยางแบบหล่อเย็น และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อบริการการปะเปลี่ยนยางและสินค้าที่เกี่ยวข้องไปทั่วโลก มีบริการการปะเปลี่ยนยาง อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ช่วยให้ช่างทั่วโลกสามารถบริการลูกค้า ทั้งรถยนต์ทั่วไป รถบรรทุก ไปจนถึงออฟโร้ด ให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง TECH… บริการยางและล้อที่ช่างทั่วโลกไว้วางใจ