สนามกีฬาแบบครบวงจร

ศูนย์ไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพในประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การบริการของเราเป็นแบบครบวงจรรวมถึงร้านค้าขายปลีกด้านกีฬา อาหาร ขนมต่างๆและเครื่องดื่ม สถานที่ผ่อนคลายต่างๆ รวมอยู่ในศูนย์ไลฟ์สไตล์นี้ด้วย