smart scientis

บริษัท Smart Scientist ประกอบธุรกิจประเภท การศึกษา โดยให้บริการด้าน การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

https://smart-scientist.co.uk

อาริโอ มาร์เก็ตติ้ง ได้ขยายสาขาสำหรับบริการ รับทำเว็บไซต์ ไปในต่างประเทศ ลูกค้าเว็บไซต์ บริษัท Smart Scientist ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็กระดับปฐมวัย มาเปิดโลกวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้ลองเป็นนักวิทย์ตัวน้อย เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูและเพื่อน ๆ นอกจากจะได้ทดลองสนุก ๆ แล้วยังได้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอีกด้วย

คุณสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติม