บริษัท สายไหม เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สายไหม เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและกระจายสินค้าไทยในประเทศจีนมายาวนาน มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมและการวางแผนการตลาด สำหรับสินค้าที่ต้องการเปิดตลาดจีน ดูแลตั้งแต่การเตรียมใส่ชุดเกราะให้สินค้าแข็งแกร่งสามารถแข่งขัน ไปจนถึงการวางแผนการตลาดร่วมกันและกระจายสินค้าตามช่องทางห้าง ร้านสะดวกซื้อ ตลาดค้าส่งต่างๆ และ แพรตฟอร์มออนไลน์อีกมากมาย