Pixel Magic Bangkok

เป็นธุรกิจอบรมการผลิตภาพยนตร์ สื่อดิจิทัล ครบวงจร

พิกเซล เมจิก บางกอก เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการโซลูชั่นและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ทั้งด้านทักษะการสื่อสาร สภาพสังคม การจัดระบบขององค์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของการทำงานยุคใหม่ได้อย่างทันสมัย