ธุรกิจ

ปากเกร็ดรับทำบัญชี เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี และภาษีอากรแบบครบวงจร ตามมาตราฐานบัญชีที่รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยนักบัญชีมืออาชีพ