ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และได้รับความพึงพอใจในสินค้า จากหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, โรงพยาบาล, โรงเรียน, โรงงานและบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย