นำบรรจุภัณฑ์โลหะทางด้านอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด (ค.ศ. 1986) เป็นผู้นำบรรจุภัณฑ์โลหะทางด้านอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย เราอาศัยปัจจัยสำคัญ อาทิ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพในทุกรายละเอียดของสินค้า และ เน้นถึงหัวใจของการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้สินค้า และบริการของบริษัทฯเป็นที่น่าเชื่อถือและสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดบรรจุภัณฑ์โลหะทั้งในประเทศและทั่วโลก