ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเ

หจก.เอส.เค.อินเตอร์พาร์ท เป็นผู้ผลิตที่ผลิตและออกแบบเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ยา อาหาร อุตสาหกรรมเคมีและอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์นม. เราให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และบริการอื่นๆ