สถาปนิก

บริษัทเคเอสบี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มีประสบการณ์ด้านการออกแบบมาแล้วหลายโครงการ อาทิ เช่น บ้านพักอาศัย คอนโด อพาร์ทเม้นท์ สำนักงาน อาคารเพื่อการศึกษา หอประชุมสนามกีฬา ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท ซึ่งในทุกการออกแบบนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด และเป็นที่ประทับใจของลูกค้า และบ่งบอกไลฟ์สไตล์ตัวตนของลูกค้าได้อย่างชัดเจน