jelungfooddee

บรัษัท เจ้ลั้ง ฟู้ดดี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำจิ้มสุกี้ – เนื้อย่าง สูตรกวางตุ้ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล

https://jelungfooddee.com

สร้าง เว็บไซต์ สำหรับธุรกิจอาหาร ช่วยเพิ่มการมองเห็น สร้างตัวตน ให้ธุรกิจในช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก SME บรัษัท เจ้ลั้ง ฟู้ดดี จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำจิ้มสุกี้ – เนื้อย่าง สูตรกวางตุ้ง ที่ได้มาตรฐานสากล นอกจาก “เจ้ลั้ง” จะใส่ใจในด้านรสชาติ ยังมีฝีมือในการทำอาหาร เน้นคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับปริมาณ เพื่อนำมาผลิตสินค้าที่ดีที่สุดส่งตรงถึงผู้บริโภค

คุณสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติม