ธุรกิจ

https://ircorubber.com/

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ผู้ผลิตยางรายใหญ่ของประเทศไทย อินโดนิเซียและมาเลเซีย ได้เซ็นต์สัญญา Ministerial Declaration (Bali Declaration 2001) ที่บาหลี เพื่อเป็นการรับประกันความชอบธรรมในส่วนรายได้มหาศาลของทั้ง 3 ประเทศ