จีเนีย ไอวีเอฟแอนด์เจเนติกส์ สหคลินิก

Genea เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก โดยใช้นวัตกรรมชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย เรามากพร้อมด้วยประสบการณ์ในการ แก้ปัญหาการมีบุตรยากที่มีมากกว่า 30 ปี และยังเป็นผู้บุกเบิกในด้านการวิจัยเกี่ยวกับภาวะการมีบุตรยาก และมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาภายในองค์กรอย่างยาวนานซึ่งทวีความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วในช่วงกลางทศวรรษที่ 90 และยังคงเดินหน้าพัฒนาผลลัพธ์มาตราบจนทุกวันนี้จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ปัจจุบันเราอยู่อันดับที่ 18 ในรายชื่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีนวัตกรรมสูงสุดใน 50 อันดับแรกของ Australia Financial Review (2018)