ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพ - บ้านพักคนชรา รับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกรุงเทพฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน เราดำเนินงานภายใต้แนวคิดของผู้บริหารว่า “ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล” ผู้สร้างสิ่งที่ดีให้กับสังคมมากมาย ทางทีมยินดีและภมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบั้นปลายชีวิตของท่าน และเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด