ธุรกิจ

Digicomm Plus คือบริษัทเฉพาะทาง มีความชำนาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานครบวงจรในด้าน ออกแบบ ติดตั้ง และรื้อถอนบูธของลูกค้า