ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

บ.เบเน ลิฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดง ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากงานวิจัยของ ศ.เกียรติคุณ ดร.บุษบา ยงสมิทธิ์ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ เราเป็นผู้ผลิตข้าวยีสต์แดงรายแรกที่ผลิตในประเทศและผ่านการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ (Novel Food) และผ่านการขึ้นทะเบียนอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมการผลิตโดยนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์