โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน

The American School of Bangkok ( โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก), สุขุมวิท (หรือ ASB) เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Nusery1) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Grade 12) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนสุขุมวิท 49