ธุรกิจ

http://adicomp-delta.com/

Adicomp เป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตด้วยการบีบอัดด้วยอากาศและก๊าส และเกี่ยวกับการบำรุง บำบัด