Day: June 26, 2019

10 ประโยชน์ของการทำ SEO

ประโยชน์ของการทำ SEO มีอะไรบ้าง ประโยชน์ของการทำ SEO (Search Engine Optimization) นั้นมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้ (อาจเป็นทฤษฎีหน่อยนะ สำหรับมือใหม่) 1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด การทำ SEO นั้น เมื่อเราไปเทียบกับการลงโฆษณาประเภทอื่นๆเช่น การซื้อโฆษณาผ่าน Banner ประเภทต่างๆ , หรือการโฆษณาโดยการจ่ายแบบ Pay Per Click (PPC) แล้วแทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยก็ว่าได้ 2. ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการของเว็บไซต์เรา ถ้าเว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับเหนือคู่แข่ง โดยส่วนมากแล้วความรู้สึกผู้บริโภค จะมีความรู้สึกว่าสินค้า หรือบริการนั้นๆได้รับความนิยมสูงกว่าคู่แข่งขันที่มีอันดับตํ่ากว่า ทั้งนี้หากมีคนเข้าชมเว็บเซต์เราเป็นจำนวนมาก ย่อมหมายถึง เว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อความรู้จักของลูกค้าและยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้นเอง 3. ช่วยสร้างมาตรฐานความเป็นระเบียบของ Code และเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา ในการปรับปรุงเว็บไซต์สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนั้นคือ Code ซึ่งหากเราทำ SEO แล้ว ตัว Robots ของ Search Engine จะมาเก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ พร้อมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของ Code ต่างๆ ดังนั้นการทำ […]