Christmas & New Year Party 2021

Staff X'mas & New Year Party 2021

ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงาน  ทางบริษัท อริโอ้มาร์เก็ตติ้ง มีความตั้งใจอยากจัดขึ้นทุกปี

เพื่อให้พนักงานได้สังสรรค์ ทำกิจกรรมสนุกสนาน และมีของขวัญเล็กน้อยขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ต่อเนื่อง  ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากในปีใหม่ 2021