Lead Generation on Facebook

Lead Generation on Facebook คือ

อย่างที่เรารู้กันดีว่าเฟสบุ๊คมีลูกเล่นมีเครื่องมือในการโฆษณาหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Boost post , Promote page,Click to website และอีกหลายๆอย่าง แต่มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผมว่ามีประสิทธิภาพมากตัวหนึ่ง ก็คือ Lead Generation นั้นเอง การใช้งานของเครื่องมือชิ้นนี้ก็คือ มันจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดนั้นเข้ามากรอกแบบฟอร์มที่เรากำหนดไว้ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ชื่อบริษัท และอีกหลายๆอย่าง  ซึ่งผมคิดว่าการกรอกแบบฟอร์ม ถ้าไม่ใช่ผู้ที่สนใจจริงๆก็จะไม่กรอก มันเป็นการกรองลูกค้าอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้เราได้ข้อมูลของลูกค้าที่อยากจะได้สินค้าของเราจริงๆ การทำ Lead Generation นั้นผมอยากแนะนำว่า คุณควรมีโปรโมชั่นในการทำโฆษณานี้เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น เมื่อคุณกรอกข้อมูลคุณจะได้ส่วนลดทันที 30 % หรืออาจจะเป็น สิทธิพิเศษต่างๆ หรือ รับของรางวัลต่างๆก็ได้ ผมคิดว่า Lead Generation เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากเลยที่เดียว แต่สิ่งที่มีคุณภาพก็ต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างจริงไหม ซึ่งนั้นก็คือข้อเสียของมันนั้นเอง ก็คืองบประมาณในการโฆษณาที่สูงขึ้นนั้นเอง Lead Generation จะใช้งบประมาณที่สูงขึ้นหลายเท่าตัวมากจากพวก Boost post หรืออะไรต่างๆ ดังนั้นคนที่อยากจะทำโฆษณาทางเฟสบุ๊คก็ต้องคิดให้ดีว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ หรือ เหมาะสมกับงบประมาณในการโฆษณาของคุณที่คุณลงทุนไปรึเปล่า