Google My Business

Google My Business

เราต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน Google เป็นช่องทาง ทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และเป็นที่นิยมมากในการทำการตลาด ดังนั้นเจ้าของธุรกิจทุกท่านควรนำสินค้าของตัวเองเข้าไปปรากฏตัวหรือแสดงตัวให้ลูกค้าเห็นบน Google

และทาง Google ยังได้มี Feature ใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจคือ Google My Business  เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับให้ธุรกิจและองค์กรจัดการตัวตนในโลกออนไลน์ทั่วทั้ง Google รวมถึง Search และ Maps เมื่อคุณยืนยันความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลธุรกิจ คุณกำลังช่วยลูกค้าในการค้นหาคุณและบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจให้พวกเขารับทราบ Google My Business จึงเป็นปัจจัยหลักของธุรกิจในปัจจุบันนี้

ข้อดีของการทำ Google My Business