Google Analytics

Google Analytics คือหนึ่งในเครื่องมือของ Google ที่จะช่วยให้เจ้าของเว็ปไซต์นั้นได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์นั้นเอง เพื่อที่เจ้าของเว็ปไซต์จะได้นำข้อมูลไปช่วยในการทำการตลาด ปรับปรุงเว็ปไซต์ หรือการซื้อโฆษณา หรือจะพูดง่ายๆก็คือ Google Analytics คือเครื่องมือในการเก็บสถิติหรือข้อมูลต่างๆบนเว็ปไซต์ เช่น

  • Google Analytics  สามารถบอกได้ว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรานั้นมากจากช่องทางไหนบ้าง เช่น จาก Facebook Fan Page จาก Email จาก GDN หรือจาก หน้าการค้นหาใน Google Search ซึ่งจะช่วยทำให้เรารับรู้ได้ว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการเพิ่มยอดเข้าชมเว็ปไซต์
  • Google Analytics สามารถบอกได้ว่า ในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน หรือในแต่ละช่วงเวลาไหน มีคนเข้าชมเว็ปไซต์ของคุณทั้งหมดกี่คน และยังบอกได้อีกว่าแต่ละคนใช้เวลาในเว็ปไซต์นานแค่ไหน เปิดเว็ปไซต์ของเราทั้งหมดกี่หน้าแล้วจึงออกไป หรือเปิดแค่หน้าเดียวแล้วออกไปเลย
  • Google Analytics สามารถบอกได้ว่า คนเข้าเว็ปไซต์ของคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ อยู่จังหวัดอะไร หรืออยู่ประเทศอะไร ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราได้ เพื่อจะได้โฆษณาไปได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ
  • Google Analytics ยังสามารถบอกได้อีกว่า คนที่เข้ามาในเว็ปไซต์ของเรานั้นเป็นคนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเราแล้ว หรือ เป็นคนใหม่ๆที่พึ่งเข้ามาครั้งแรก และสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้กี่ %

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดที่ Google Analytics สามารถดูได้ และ Google Analytics ยังสามารถ เก็บข้อมูลสถิติการซื้อขายได้ด้วย เช่นมีคนสั่งซื้อของจากหน้าเว็ปไซต์เราจากจังหวัดอะไร และยอดเงินแต่ละเดือนในการสั่งซื้อของออนไลน์เป็นเท่าไหร่

จะเห็นได้ว่า Google Analytics นั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ถ้าคุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้ ก็อาจจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับตัวคุณเองได้