ปรับกลยุทธ์ Content Marketing ในยุค New Normal 2021

Content Marketing
📌 ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง📈ให้กับธุรกิจแทบจะทุกภาคส่วน
🚩 การปรับกลยุทธ์คอนเทนท์การตลาดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่จึงสิ่งสำคัญ (4 Tricks to do Content Marketing New Normal 2021)
ที่จะช่วยให้ธุรกิจหรือการบริการของท่านเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 📊
.
👉 เราควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์. ผลิตเนื้อหาที่สามารถสร้างประโยชน์ได้มากที่สุดดังนี้

กำหนดกลุ่มเป้าหมายจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก อาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าเราต่อไปแล้ว เมื่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องปรับ Content Marketing ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน อาจทำการ Research ว่าลูกค้าจริงๆของเราในตอนนี้เป็นใครและมีความต้องการที่แท้จริงเป็นแบบไหน

Content Marketing

เลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะกลุ่มเป้าหมาย ในการทำ Content Marketing

เพราะกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน ธุรกิจของเราจึงต้องทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ดี ว่าพวกเขาใช้ช่องทางใดในการเสพและแชร์ Content เพื่อปรับช่องทางหรือแพลตฟอร์มในการนำเสนอ Content ให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

ปรับเปลี่ยนการวัดผล ในการทำ Content Marketing

เดิมทีธุรกิจของเราอาจวัดผลกลุ่มเป้าหมายได้จากยอด Engagement ยอด Like ยอด Shear แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราต้องคอยติดตามสถานกาณ์อยู่เสมอว่าควรวัดผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดอาจจะวัดผลจากการพูดถึงธุรกิจของเราวัดผลจากอัตราการคลิกวัดผลอัตราการเติบโตของผู้ติดตามร่วมด้วยเป็นต้น

เลือกแต่สิ่งจำเป็นมากที่สุด

หากพบว่ารูปแบบของ Content อย่าง Video Infographic หรือ Podcast อันไหนที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ทำให้สูญเสียทรัพยากรและงบประมาณโดยไม่จำเป็นก็ควรตัดทิ้ง แล้วหันมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแบบของ Content ให้มีความเป็น Valueable มากขึ้น