Collaborative marketing คือ? และ วิธีการร่วมมืออย่างไรให้ปัง!

ในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะขนาดเป็นบริษัทฯใหญ่ หรือเล็ก SME ล้วนแล้วแต่มีคู่แข่งด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการทำธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ต้องอาศัยประการณ์ จุดแข็ง และ ความสามารถของผู้วางแผนธุรกิจ อีกหนึ่งกลยุทธ์ทางพันธมิตร คือ Collaborative Marketing.

Collaborative Marketing คือ เทรนด์ด้านการ Collaboration หรือ X–Strategy การร่วมมือกันระหว่างแบรนด์ หรือระหว่างแบรนด์กับบุคคล เพื่อ สร้างกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเพิ่ม-ใหม่ได้ หรือทำประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน วิธีการนี้สามารถ สร้างความสนใจให้กับแบรนด์ และ สินค้ามากขึ้นกับ ทั้ง 2 ธุรกิจ (Win–Win)

Collaborative marketing

Collaborative Marketing หรือ Collaboration หรือ Co-Brand หรือ X–Strategy เทรนด์ทางการตลาดที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข้อดีที่สามารถสร้างขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เอื้อให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์ในหลายมิติ นอกจากกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์สินค้า / บริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ช่วยสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เพิ่มยอดขายสินค้าและขยายฐานลูกค้าใหม่ การขยายความร่วมมือหรือรวมพันธมิตรสามารถขยายไปยังธุรกิจต่างๆ ข้ามประเภทธุรกิจหรือธุรกิจเดียวกันได้  โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวแบรนด์ ไม่เสียฐานลูกค้าเดิมไป

โดยมี 7 หลักการที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้ อยู่รอดและปัง! ไปพร้อมกัน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ปัจจัยในการเลือกพันธมิตรมีดังนี้

  1. คัดเลือกพันธมิตรจากเป้าหมายต้องดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ต้องเลือกพันธมิตรที่เข้ากันได้กับตนเอง
  3. ทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีฐานลูกค้า เพื่อเป้าหมายในการขยายกลุ่มลูกค้าสอดคล้อง ต้องกัน คือขยายความชื่นชอบกำหนดแผนการตลาด และ ดำเนินงานให้สอดคล้องกัน

อาทิ Adidas Collaboration Campaign ที่ใช้พันธมิตรร่วมกับบุคคลทีมีชื่อเสียง นักออกแบบชื่อดังและศิลปิน ระดับโลกเป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสาร SME Connext 

บทความล่าสุดของเรา

รวมสาระน่ารู้ด้านการตลาดออนไลน์ พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจ ทางทีม ArioMarketing ได้คัดสรรและรวบรวมมาไว้เพื่อคุณโดยเฉพาะ