เลขที่บัญชีธนาคาร

Bangkok Bank

Account Number: 105-4-99515-2

ArioMarketing Company Limited (En)

อาร์ริโอมาร์เก็ตติ้ง (Thai)

Swift Code: BKKBTHBK