ค่าบริการ

Package ออกแบบ/สร้าง Website ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ด้วยแพคเกจ การออกแบบ และสร้างWebsite ที่มีให้เลือกตั้งแต่ ระดับพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มความเชื่อถือให้กับธุรกิจของตนเอง ไปจนถึงเว็บไซต์ ช็อปปิ้ง (E-Commerce) ที่มี ตะกร้าสินค้า ในราคาที่สมเหตุสมผล

SERVICE A

One Page Design
19,000 ฿ One Page Responsive Website
 • 1 ภาษา – 5 เมนู
 • ออกแบบ 1 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission สำหรับ Google
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • ปรับแต่ง แก้ไข Website ขั้นสูง​
 • ปรับแต่ง Logo & Template​
 • เชื่อมต่อกับทุก Social Media
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อทางอีเมล์
 • วางรากฐาน SEO
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

SERVICE B

สูงสุด 10 หน้า
29,000 ฿ Up to 10 Single-Column Web Pages
 • 1 ภาษา – 5 เมนู
 • ออกแบบ 1 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • Up to 2 Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission สำหรับ Google
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • ปรับแต่ง แก้ไข Website ขั้นสูง​​
 • ปรับแต่ง Logo & Template​
 • เชื่อมต่อกับทุก Social Media
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อทางอีเมล์
 • วางรากฐาน SEO
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 80%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

SERVICE C

สูงสุด 20 หน้า
44,000 ฿ Up to 20 Single-Column Web Pages
 • 1 ภาษา – 10 เมนู
 • ออกแบบ 2 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • Up to 5 Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission สำหรับ Google​
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง
 • ปรับแต่ง แก้ไข Website ขั้นสูง​​
 • ปรับแต่ง Logo & Template​
 • เชื่อมต่อกับทุก Social Media
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อทางอีเมล์
 • วางรากฐาน SEO
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30–45 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 50%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain
Best Sales

SERVICE D

สูงสุด 30 หน้า
59,000 ฿ Up to 30 Single-Column Web Pages
 • 1 ภาษา – 15 เมนู
 • ออกแบบ 4 แบนเนอร์
 • WordPress Installation
 • Up to 8 Blog Categories
 • Full Responsive
 • Google Analytics Tools
 • Google Search Console
 • Search Engine Submission สำหรับ Google
 • ปรับแต่งแก้ไข Template ขั้นสูง​
 • ปรับแต่ง แก้ไข Website ขั้นสูง
 • ปรับแต่ง Logo & Template
 • เชื่อมต่อกับทุก Social Media
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อทางอีเมล์
 • วางรากฐาน SEO
 • ระยะเวลาดำเนินการ 30–45 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 50%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

SERVICE E

E-COMMERCE WEBSITE
69,000+ ฿ Start from 60,000
 • Build WordPress e-commerce websites using WooCommerce
 • Template modification to match your existing website header and footer.
 • Up to 5 product categories
 • Install and Configure WordPress
 • Custom Design
 • Full Responsive
 • 30 Single-column web pages
 • Maximum 15 Menus
 • Up to 8 Blog Categories
 • ออกแบบ 4 แบนเนอร์
 • Logo customization
 • Search Engine Submission สำหรับ Google
 • Google Analytics and Google Search Console
 • เชื่อมต่อกับทุก Social Media
 • Search Engine Friendly Design
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลติดต่อทางอีเมล์
 • Basic Search Engine Optimization
 • 1 Year Warranty
 • ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
 • ชำระค่ามัดจำ 50%
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

*หมายเหตุ

 • เพิ่มภาษาอื่นๆ : อัตราค่าบริการคิดเป็นภาษาละ 30% ของราคาเดิม
 • บริการดูแลจัดการเว็บไซต์เพิ่มเติมรายปี: คิดเป็น 20% ของราคาแพ็กเกจ
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่า Host และ Domain

OR JUST SIMPLY CLICK HERE TO REQUEST US YOUR CUSTOM BUSINESS REQUIREMENTS