ค่าบริการ YOUTUBE

Service A

฿ 15,000 Google Credit
 • Video Discovery Ads
 • Skippable In-Stream
 • Non-Skippable In-Stream
 • Bumper Ads
 • Outstream
 • Ad Sequence
 • Shopping Ads
 • Reports Manual
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
 • Remarketing

Service B

฿ 30,000 Google Credit
 • Video Discovery Ads
 • Skippable In-Stream
 • Non-Skippable In-Stream
 • Bumper Ads
 • Outstream
 • Ad Sequence
 • Shopping Ads
 • Reports Manual
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
 • Remarketing
TOP SALE

Service C

฿ 50,000 Google Credit
 • Video Discovery Ads
 • Skippable In-Stream
 • Non-Skippable In-Stream
 • Bumper Ads
 • Outstream
 • Ad Sequence
 • Shopping Ads
 • Reports Manual
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
 • Remarketing

Service D

฿ 80,000 Google Credit
 • Video Discovery Ads
 • Skippable In-Stream
 • Non-Skippable In-Stream
 • Bumper Ads
 • Outstream
 • Ad Sequence
 • Shopping Ads
 • Reports Manual
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
 • Remarketing

Youtube ads True-View รู้จักไว ได้ยอดจริง

Youtube ads TrueView in-stream Ad (Skip Ad)

Youtube TrueView in-display Ad

Youtube ads

เลือกบริการนี้ของเรา