ราคา VIDEO PRODUCTION

PACKAGE 1

20,000 - 50,000
 • Pre-Production
 • คัดเลือกนักแสดง
 • ดูสถานที่ก่อนถ่ายทำ
 • เขียนโครงเรื่อง
 • สตอรี่บอร์ด
 • สคริปท์
 • Production - 1 day
 • ตากล้อง
 • ผู้ช่วยตากล้อง
 • ผู้กำกับ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ทีมงาน
 • อุปกรณ์
 • ชุดกล้องมาตรฐาน
 • ชุดกล้องพิเศษ
 • ชุดกล้องสำหรับถ่ายหนัง
 • โดรน
 • ไมค์ไร้สาย
 • ทีมคุมเสียง
 • ออกแบบเสียง
 • ทีมไฟ และอุปกรณ์
 • ทีมดูแลฉาก
 • นักแสดง
 • นักแสดงหลัก
 • นักแสดงสมทบ
 • ช่างแต่งหน้าทำผม
 • ค่าใช้จ่ายชุดนักแสดง
 • Post-Production
 • ตัดต่อ
 • ใส่ข้อมูล
 • ปรับสีของวีดีโอ
 • กราฟิกเคลื่อนไหว
 • เพลง
 • เสียงพากษ์
 • ลูกค้าเข้าดูงานตัดต่อที่ออฟฟิศ
 • มิกซ์เสียง และวีดีโอ

PACKAGE 2

70,000 - 90,000
 • Pre-Production
 • คัดเลือกนักแสดง
 • ดูสถานที่ก่อนถ่ายทำ
 • เขียนโครงเรื่อง
 • สตอรี่บอร์ด
 • สคริปท์
 • Production - 1 day
 • ตากล้อง
 • ผู้ช่วยตากล้อง
 • ผู้กำกับ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ทีมงาน
 • อุปกรณ์
 • ชุดกล้องมาตรฐาน
 • ชุดกล้องพิเศษ
 • ชุดกล้องสำหรับถ่ายหนัง
 • โดรน (Optional)
 • ไมค์ไร้สาย
 • ทีมคุมเสียง
 • ออกแบบเสียง
 • ทีมไฟ และอุปกรณ์
 • ทีมดูแลฉาก (Optional)
 • นักแสดง
 • นักแสดงหลัก
 • นักแสดงสมทบ
 • ช่างแต่งหน้าทำผม
 • ค่าใช้จ่ายชุดนักแสดง
 • Post-Production
 • ตัดต่อ
 • ใส่ข้อมูล
 • ปรับสีของวีดีโอ
 • กราฟิกเคลื่อนไหว
 • เพลง
 • เสียงพากษ์
 • ลูกค้าเข้าดูงานตัดต่อที่ออฟฟิศ
 • มิกซ์เสียง และวีดีโอ

PACKAGE 3

150,000 - 300,000
 • Pre-Production
 • คัดเลือกนักแสดง (Optional)
 • ดูสถานที่ก่อนถ่ายทำ
 • เขียนโครงเรื่อง
 • สตอรี่บอร์ด
 • สคริปท์
 • Production - 1 day
 • ตากล้อง
 • ผู้ช่วยตากล้อง
 • ผู้กำกับ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ทีมงาน
 • อุปกรณ์
 • ชุดกล้องมาตรฐาน (Optional)
 • ชุดกล้องพิเศษ (Optional)
 • ชุดกล้องสำหรับถ่ายหนัง
 • โดรน (Optional)
 • ไมค์ไร้สาย
 • ทีมคุมเสียง (Optional)
 • ออกแบบเสียง
 • ทีมไฟ และอุปกรณ์
 • ทีมดูแลฉาก
 • นักแสดง
 • นักแสดงหลัก
 • นักแสดงสมทบ
 • ช่างแต่งหน้าทำผม
 • ค่าใช้จ่ายชุดนักแสดง
 • Post-Production
 • ตัดต่อ
 • ใส่ข้อมูล
 • ปรับสีของวีดีโอ (Optional)
 • กราฟิกเคลื่อนไหว (Optional)
 • เพลง
 • เสียงพากษ์ (Optional)
 • ลูกค้าเข้าดูงานตัดต่อที่ออฟฟิศ
 • มิกซ์เสียง และวีดีโอ (Optional)

PACKAGE 4

400,000 up
 • Pre-Production
 • คัดเลือกนักแสดง
 • ดูสถานที่ก่อนถ่ายทำ
 • เขียนโครงเรื่อง
 • สตอรี่บอร์ด
 • สคริปท์
 • Production - 1 day
 • ตากล้อง
 • ผู้ช่วยตากล้อง
 • ผู้กำกับ
 • ผู้ช่วยผู้กำกับ
 • ผู้ควบคุมงาน
 • ทีมงาน
 • อุปกรณ์
 • ชุดกล้องมาตรฐาน
 • ชุดกล้องพิเศษ
 • ชุดกล้องสำหรับถ่ายหนัง
 • โดรน (Optional)
 • ไมค์ไร้สาย
 • ทีมคุมเสียง
 • ออกแบบเสียง
 • ทีมไฟ และอุปกรณ์
 • ทีมดูแลฉาก
 • นักแสดง
 • นักแสดงหลัก
 • นักแสดงสมทบ
 • ช่างแต่งหน้าทำผม
 • ค่าใช้จ่ายชุดนักแสดง
 • Post-Production
 • ตัดต่อ
 • ใส่ข้อมูล
 • ปรับสีของวีดีโอ
 • กราฟิกเคลื่อนไหว
 • เพลง
 • เสียงพากษ์
 • ลูกค้าเข้าดูงานตัดต่อที่ออฟฟิศ
 • มิกซ์เสียง และวีดีโอ

*หมายเหตุ

หรือแค่กรอกข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ เราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุด