GOOGLE ADS PRICING

แพ็กเกจตัว Google Ads นี้มีหลากหลายงบโฆษณาให้เลือก สามารถจัดสรรได้ตามงบประมาณที่ต้องการในแต่ละธุรกิจของคุณเพื่อให้โฆษณาคุณสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

Service A

฿ 15,000 Google Credit
 • Reports Manual
 • Mobile
 • Consult ON-Page SEO
 • GDN
 • Gmail Ads
 • Remarketing
 • YouTube
 • Google Map
 • App Universal
 • Conversion
 • Analytics
 • Edit Landing Page​

Service B

฿ 30,000 Google Credit
 • Reports Manual
 • Mobile
 • Consult ON-Page SEO
 • GDN
 • Gmail Ads
 • Remarketing
 • YouTube
 • Google Map
 • App Universal
 • Conversion
 • Analytics
 • Edit Landing Page​
TOP SALE

Service C

฿ 50,000 Google Credit
 • Reports Manual
 • Mobile
 • Consult ON-Page SEO
 • GDN
 • Gmail Ads
 • Remarketing
 • YouTube
 • Google Map
 • App Universal
 • Conversion
 • Analytics
 • Edit Landing Page​

Service D

฿ 80,000 Google Credit
 • Reports Manual
 • Mobile
 • Consult ON-Page SEO
 • GDN
 • Gmail Ads
 • Remarketing
 • YouTube
 • Google Map
 • App Universal
 • Conversion
 • Analytics
 • Edit Landing Page​

เลือกบริการนี้ของเรา