ค่าบริการ

เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการโฆษณาและรองรับความต้องการในหลายๆ ประเภทธุรกิจ ทางทีมงานอาริโอมาร์เก็ตติ้ง ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณเลือกใช้ประเภทการโฆษณาบน Facebook ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 • ราคา ค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • *** ทุก Packge 1 เดือน ***

B

เครดิต ฿15,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿3,800/month
สัญญา 6 เดือน ฿3,600/month
สัญญา 12 เดือน ฿3,400/month
 • Banner Design : 2
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Message
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • Event
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Three Objectives*

D

เครดิต ฿30,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿4,200/month
สัญญา 6 เดือน ฿3,900/month
สัญญา 12 เดือน ฿3,600/month
 • Banner Design : 2
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Message
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • Event
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Four Objectives*

F

เครดิต ฿50,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿6,000/month
สัญญา 6 เดือน ฿5,500/month
สัญญา 12 เดือน ฿5,000/month
 • Banner Design : 3
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Message
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • Event
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *All*

H

เครดิต ฿80,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿8,000/month
สัญญา 6 เดือน ฿7,200/month
สัญญา 12 เดือน ฿6,400/month
 • Banner Design : 4
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Message
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • Event
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *All*