ค่าบริการ

เพื่อตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการโฆษณาและรองรับความต้องการในหลายๆ ประเภทธุรกิจ ทางทีมงานอาริโอมาร์เก็ตติ้ง ยินดีให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณเลือกใช้ประเภทการโฆษณาบน Facebook ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 • ราคา ค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • *** ทุก Packge 1 เดือน ***

A

เครดิต ฿10,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿3,100/month
สัญญา 6 เดือน ฿3,000/month
สัญญา 12 เดือน ฿2,900/month
 • Banner Design : 1
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Three Objectives*

B

เครดิต ฿15,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿3,750/month
สัญญา 6 เดือน฿3,600/month
สัญญา 12 เดือน ฿3,450/month
 • Banner Design : 2
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Three Objectives*

C

เครดิต ฿20,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿3,800/month
สัญญา 6 เดือน฿3,600/month
สัญญา 12 เดือน ฿3,400/month
 • Banner Design : 2
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Three Objectives*

D

เครดิต ฿30,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿4,200/month
สัญญา 6 เดือน ฿3,900/month
สัญญา 12 เดือน ฿3,600/month
 • Banner Design : 2
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Four Objectives*

E

เครดิต ฿40,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿5,200/month
สัญญา 6 เดือน ฿4,800/month
สัญญา 12 เดือน ฿4,400/month
 • Banner Design : 3
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *Four Objectives*

F

เครดิต ฿50,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿6,000/month
สัญญา 6 เดือน ฿5,500/month
สัญญา 12 เดือน ฿5,000/month
 • Banner Design : 3
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *All*

G

เครดิต ฿70,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿7,700/month
สัญญา 6 เดือน฿7,000/month
สัญญา 12 เดือน ฿6,300/month
 • Banner Design : 4
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *All*

H

เครดิต ฿100,000
ค่าบริการ/เดือน

สัญญา 3 เดือน ฿9,000/month
สัญญา 6 เดือน ฿8,000/month
สัญญา 12 เดือน ฿7,000/month
 • Banner Design : 5
 • Promote Page Like
 • Post Engement
 • Promote Video
 • Promote link to Website
 • Promote link to Line @
 • App Install
 • Lead Generation
 • Facebook Pixel
 • Timeline
 • *All*