ariomarketing_ดูราคาค่าบริการ_button_1_whiteariomarketing_ดูราคาค่าบริการ_button_2_white

Google Adwords ให้คุณอยู่ในทุก Moment ที่ลูกค้าต้องการ


บริหารแคมเปญอย่างมืออาชีพ
ได้เปรียบคู่แข่งเมื่อตำแหน่งโฆษณาดีกว่า
ปรับแต่งโฆษณาของคุณได้อย่างรวดเร็ว
บริการตรวจสอบและปรับปรุงแคมเปญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่เยี่ยม
ช่วยลดต้นทุนการโฆษณา
โฆษณาได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด
ติดอันดับหน้าแรกได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มยอดระยะยาว
คุมงบประมาณได้ไม่บานปลาย


More Facts about Google Display Network


  เข้าถึงผู้ใช้ด้วยคำค้นหาและหัวข้อ: เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่สนใจในธุรกิจของคุณและมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม ซึ่ง Adwords จะทำการหากลุ่มเป้าหมายโดยใช้คำค้นหา หรือ ส่วนเฉพาะของหัวข้อของคุณ
  เลือกพื้นที่ที่โฆษณาจะปรากฏ: ภายในเครือข่าย Display Network คุณสามารถเลือกประเภทของหน้าหรือเว็บไซต์สำหรับโฆษณาของคุณได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
  ค้นหาผู้ที่มีความสนใจในสิ่งที่คุณนำเสนอ: กำหนดให้โฆษณาของคุณปรากฏบนเว็บไซต์ในเครือข่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

ผลงานที่ผ่านมาของเรา