การโฆษณาบน Facebook

การโฆษณาบน Facebook


Facebook คือ เว็บไซต์ Social Network อันดับหนึ่งของโลก ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด

การโฆษณาบน Facebook สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ตลอดเวลา

สามารถสร้าง Brand Awareness ให้กับเเบรนด์ของคุณด้วย โฆษณาบน Facebook

ประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook มากกว่า “36 ล้านบัญชี”

ด้วย โฆษณาบน Facebook สามารถเจาะเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก

การโฆษณาบน Facebook

สร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จัก

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

ประหยัดกว่า เมื่อเทียบกับสื่ออื่น

กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด

จ่ายค่าบริการต่อคลิก หรือยอดผู้เข้าชมจริง

คุมงบประมาณได้ตามต้องการ

สามารถดูรายงานผลทางสถิติได้อย่างละเอียด

เสริม SEO อีกช่องทาง

More Facts about Facebook

Targeted ads increase branding and sales for your company

Facebook is, by far, the biggest and most popular type of social networking site in the world

You can build a network across connections

We are able to display targeted image and text ads in key positions